Čo je to šikmá strecha

Šikmá strecha je strecha so sklonom do 45 stupňov. Delí sa podľa počtu plášťov na jednoplášťovú, dvojplášťovú s tepelnou izoláciou i bez a trojplášťovú. Jednoplášťová šikmá strecha nemá žiadnu vzduchovú medzeru a jednotlivé vrstvy strešného plášťa sa na seba ukladajú kontaktne.  Šikmá alebo tiež sedlová strecha je z historického hľadiska najpoužívanejším typom striech. Tvarom sa jedná o šikmú strechu, ktorá má dve strešnej roviny s priamočiarym hrebeňom, dva odkvapy a tiež dva štíty. Novým trendom je šikmá strecha s viacerými plášti, ktoré sú od seba oddelené vzduchovými vrstvami a tiež doplnkovú konštrukcií. Dnes sa realizujú dvojplášťové strechy s poistnou hydroizolačnou fóliou a vetracie medzerou, ktorá sa robí 4 cm pod strešnými škridlami.