Čo je to špaleta

Slovo špaleta pochádza z talianskeho "Spalletti", čo znamená okenný výklenok. Je to vnútorného povrchu okenného alebo dverového výklenku - otvoru. Vrchná stena sa nazýva klenba, na boku je ostenie a spodná plocha parapet. Špaleta môže byť vzhľadom k čelnej stene stavby kolmá alebo šikmá. Šikmá špaleta umožňuje lepšie osvetlenie vnútorného priestoru. Špalety vznikajú v každej stavbe s oknami a dverami, na domoch i garážach .

So špaletou súvisí špaletové okno, čo je okno, ktoré má vnútorné a vonkajšie presklenie, medzi ktorým je časť špalety.