Čo je to správne konanie

Správne konanie je postup správneho úradu, ktorý v ňom vydá rozhodnutie o zrušení, založenie či zmene práva alebo povinnosti menovite určenej osobe. Do správneho konania patrí tiež postup vedený k nútenému výkonu, postup na vydanie vyjadrenie, postup na uzavretie verejnoprávne zmluvy, atď. Správne konanie je v SR upravované správnom poriadkom v ktorom je stanovený všeobecný postup správneho konania. Základné pravidlá sú dôležité pre interpretáciu, uplatňujú sa samostatne, bezprostredne regulujú správanie subjektov, ktoré v správnom rokovania figurujú. Právne konanie začína jeho začatím na žiadosť alebo z úradnej povinnosti, následne sa zhromaždia podklady, zaistí sa prítomné osoby, potom je ďalším krokom vydanie rozhodnutia, riadenie revízne a odvolávanie.