Čo je to štít

Štítom sa v architektúre rozumie vrchnú časť priečelia alebo fasády , ktorá uzatvára hore sedlovú strechu alebo zakrýva jej časť a tvoria tak atiku. Štít má spravidla trojuholníkový tvar a tiež je rôzne farebný. U domov tento štít má funkciu uzavretie podkrovie. Strecha môže štít presahovať alebo naopak siaha nad strechu domu. Niektoré historické domy majú štíty, ktoré tvoria falošné poschodie. V 19. storočí začali prevažovať na domoch valbovej strechy a štíty sa postupne búrali.