Čo je to štuka

Štuk je tvorená zmesou piesku, vápna a sadry alebo cementu a používa sa ako vrchná strana omietky. Štuk má kašovitú konzistenciu a potom čo stuhne je tvrdý a krehký.  Štuk sa používa aj na výzdobu stien. V súčasnej dobe sa ako štuka nazýva omietková zmes, ktorá má v sebe zrna do zrnitosti max. 1,5 mm. Nanáša sa na jadrovú omietku, čím sa dosiahne finálneho povrchu omietky. Vykonáva sa zásadne filcovaním. Štuk je u nás najobľúbenejším spôsobom povrchovej úpravy omietok v interiéri .  Jemná štuková omietka v deväťdesiatych rokoch úplne vytlačila klasickú maltu, ktorá sa vyrábala priamo na stavbách. Štuk sa podľa spojiva na vápenný, vápennosadrové, sadrový a cementový. Na stavbách sa delí štuka na zatírací a natieracie.