Čo je to tepelná ochrana budovy

Tepelná ochrana budovy je opatrenie, ktorým je znižovaná výmena tepla medzi vnútorným a vonkajším prostredím, konkrétne medzi miestnosťami, ktoré majú rozdielnu teplotu. Požiadavky na tepelnú ochranu budovy sú zakotvené záväzne vo Stavebným zákone a v zákone č. 406/2000 Zb. o hospodárení energiou. Týmto je stavebníkom daná povinnosť dodržiavať požiadavky na budovy a ich konštrukcia z hľadiska nízkej energie a tepelnej ochrany. Vzťahuje sa nielen na nové budovy, ale aj na stavebné úpravy , udržiavacie práce a zmeny v užívaní budov. Tepelnú ochranu nových budov definuje norma STN 73 0540 - v roku 2011 vyšla jej nová verzia STN 73 0540-2. Táto norma platí bez výnimky pre všetky nové budovy.