Čo je to tvar strechy

Strecha ukončuje budovu zhora a chráni ju proti poveternostným vplyvom. Tvar strechy sa potom volí podľa umiestnenia domu a miestnych klimatických podmienkach. V subtropických a tropických pásmach sú najčastejšie využívané ploché strechy, zatiaľ čo v miernom a chladnom podnebí sú bežné strechy so šikmým tvarom. Ďalšie tvary striech sú valbová, manzardová , stanová alebo pílová. Pri voľbe tvaru strechy je dôležité tiež to, či budete podkrovie využívať alebo nie. V prípade obytného priestoru nesmie prekážať trámy vo voľnom pohybe.