Čo je to typový projekt

Typový projekt domu je už vyskúšaný a realizovaný projekt, spravidla ponúkajúce tradičné riešenie.  U typového projektu už vopred zákazník vie, čo si kupuje. Typové projekty sú zahŕňané napríklad do katalógov stavebných firiem.  Typový projekt je možné upraviť na mieru potrebám zákazníka, avšak každá zmena je spravidla zaúčtovaná.  V typovom projekte je obsiahnutých umiestnenie na pozemku, požiarne správa, napojenie na inžinierske siete, preukaz energetickej náročnosti budovy, rozvody kúrenia, elektro a vzduchotechniky. Celá táto dokumentácia potom slúži ako podklad pre stavebné povolenie. Pri výbere typového projektu je potrebné vedieť, koľko máte k dispozícii financií. Táto otázka ovplyvňuje výber domu, jeho veľkosť a komfort. Ďalej záleží na tom akú máte k dispozícii parcelu.  Jej tvar, veľkosť a orientácia do svetových strán aj prístupová cesta a prípadná ochranné pásma veľmi ovplyvní samotný rodinný dom . V prípade svahovitého pozemku sa typový projekt nehodí.