Čo je to urbanizmus

Urbanizmus je disciplína, ktorá si dáva za cieľ vytvárať a rozvíjať mestá a dediny, aby boli funkčnými a vyváženými celky.  Urbanistické projektovanie zahŕňa návrhy usporiadanie sídiel, ich častí a nadväzujúcich častí krajiny, čím voľne nadväzuje na architektúru.  Urbanizmus je súčasťou náuky o urbanistickom živote a kultúre.  Moderné mesta sa bez moderného plánovania nezaobídu. Všetko musí byť navrhnuté ako funkčný útvarmi as vyváženou štruktúrou. V Čechách je typickou ukážkou urbanizmu miest Zlín, ktorý plánoval František Lydie Gahura, mestský architekt. Mestá budúcnosti sú také, ktoré sú dokonale vyvážená čo sa týka dopravy, práce, bývania, ale aj zábavy a pamiatok. Potreby a požiadavky spoločnosti sa neustále vyvíja a urbanizmus zastáva vzácnym príkladom.  Urbanistická kompozícia vychádza z krajinného reliéfu, prírodných a stavebných dominánt, zachovaných historických hodnôt miesta, prvkov, ktoré podporujú priestorovú orientáciu, z ďalších vlastností sídla a krajiny.