Čo je to výkop

Výkop je zemina, ktorá je získaná vybagrováním pri výkopových prácach na stavebných jamách a výkopoch pre potrubné vedenia, následne je odrhnuta do strán či odvezená.  Predtým, než je výkop zahájený, musí byť presne stanovená poloha inžinierskych sietí, ktoré sa v mieste výkopu nachádzajú. Tým sa zamedzí k ich poškodeniu pri vykonávaní výkopových prác. Jednotlivé výkopy sa hĺbia po figúrach, kedy je hlavná figúra ucelená časť výkopu hĺbená od úrovne pracovnej plochy. Čiastkové figúra je výkop hĺbený od úrovne dna hlavnej figúry, napríklad ryha v hlavnej stavebnej jame pri podsklepného objektu. Výkop sa delia podľa tvaru a rozmerov a stanovuje sa objektom. Steny výkopu musia byť zabezpečené svahováním, roubením alebo podzemné stenou.  Druhy výkopu sú stavení jama, stavebné ryha, šachta. Jednotlivé výkopy sa dajú kombinovať.