Čo je to výmena

Výmena je prevedenie silových účinkov stavebných dielcov, ktoré sú prerušené väčšími otvormi, na susedné konštrukčný prvok.  Poznáme napríklad železobetónovou výmenu, kedy musí komínové teleso prechádzať stropnou konštrukciou voľne. To sa dosahuje skrátením nosníka a podoprením jeho konca železobetónovou výmenou, ktorá obchádza koínové teleso alebo iný otvor v danej stavebnej konštrukcii.