Čo je to výmenník tepla

Výmenník tepla či teplý výmenník je zariadenie slúžiace na výmenu energie medzi sústavami a objekty majúcimi rôzne parametre. Výmenníkové stanice sú súčasťou areálov tovární či sídlisk. Zaisťujú distribúciu tepla pre vykurovanie jednotlivých objektov a ohrev teplej vody. Malý výmenník tepla je radiátor ústredného alebo etážového kúrenia predávajúce teplo z teplovodného nízkotlakového okruhu do prostredia bytu, ktorý obsahuje vzduch.

Výmenníky sa delia do dvoch skupín - bez zmeny fázy alebo so zmenou fázy. Podľa konštrukcie vykurovacej plochy sa používajú doskové alebo rúrkové. V domácnostiach sú tepelné výmenníky vo vykurovacích sústavách, v chladničkách aj klimatizačných jednotkách, tiež v automobiloch s chladičom motora a výmenníkom pre vykurovanie kabíny alebo na ohrev vody v bazéne Výmenníky tepla sa delia podľa konštrukcie na rekuperačné, regeneračné a zmiešavacie.