Čo je to vymetacie otvor komínového prieduchu

Vymetací otvory sú navrhované u komínových prieduchov na kvapalné a tuhé palivá, ktoré nie je možné vymetať priamo ústím do komína. Vymetací otvor musí byť navrhnutý nad strechou budovy alebo do pôdneho priestoru, do ktorého možno vymetanie komínov vykonávať. Pôdnice vymetacího otvoru musí byť najmenej 600 mm a najviac 1200 mm nad podlahou. Vzdialenosť je najviac 6 m od ústia komínového prieduchu. Šírka by mala byť viac ako 120 mm a výška minimálne 180 mm. V okolí vymetacího otvoru musí byť priestor upravený a prístup musí byť jednoduchý. Otvor musí byť opatrený uzavretými komínovými dvierkami. V obytnej pôde musia byť umiestnené na chodbe, schodisku, v predsieni, komore či kúpeľni a WC. Svetlá výška potom nesmie byť menšia ako 1,7m a priestor musí byť osvetlený.