Čo je to zachytávač snehu

Zachyytáváč snehu pomáha zachytávať topiaci a padajúci sneh zo striech. Rozhodnutie, kde a ako umiestniť v ploche strechy zachytávač snehu sa musí podieľať projektant aj realizačná firma a investor. Rozhodujúce pre použitie zachytávače snehu je predovšetkým bezpečnostné hľadisko. Určuje to norma STN 73 19 01 a navrhuje ich umiestnenie predovšetkým s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia. Snehové zachytávače sa umiestňujú tam, kde hrozí pád snehu zo strechy a sú ohrození chodci či okolité konštrukcie, tam, kde sa sneh hromadí vplyvom jeho posunu po streche, tam kdesněhové zachytávače drží sneh po celej ploche strechy.  Zachytávač snehu zabraňuje pádu snehu zo strechy, funguej ako zábrana a ochrana prvkov, ktoré vystupujú nad rovinu strechy, rozráža ktorá schádza sneh. Aspektom je tvar a sklon strechy, snehová oblasť a umiestnenie konkrétneho objektu. Podľa tvaru sa zachytávač snehu delia na univerzálne, tyčový, lopatkový, s drevenou guľatinou, mrežový alebo ako protisnehový hák.