Čo je to základ

Základ domu je postavený na základovej doske prípadne na základových pásoch. Základ domu musí byť úplne v rovine a presné. Všetky nerovnosti sebou časom prináša celý rad komplikácií ako je navýšenie ceny za materiál, komplikovaná pokládka izolácií, a pod. Vytvorenie základov domov netrvá dlhšie ako štyri dni od chvíle, čo prvýkrát kopne do zeme.  Základové pásy sa betónujú spravidla do úrovne terénu. U montovaných drevostavieb je rovný základ dôležitý pre montáž ďalších konštrukcií domu. Hlavnou funkciou základov je přenesní zaťaženie stenami a stĺpy do základovej pôdy takým spôsobom, aby sa predchádzalo poruchám a nežiaducemu pretvorenie stavebných konštrukcií. Základ sa potom navrhuje podľa medzného stavu únosnosti základovej pôdy a podľa medzného stavu pretvorenie. Hlbinný základ sa používa tam, kde únosná zemina nie je v dostupnej hĺbke a alebo je budovanie plošných základov značne neekonomické.