Čo je to základová škára

Základová škára je vodorovná rovina, kde sa stýka so zeminou základ. Musí byť umiestnená v nemrznúcej hĺbke, preto je jej minimálna hĺbka pre založenie 80 cm pod upravovaným terénom. Hĺbka škáry sa odvíja tiež od lokality umiestnenia budúcej konštrukcie. Do základovej škáry sa prenáša zaťaženie z vrchnej stavby. Všetko zaťaženie je prenášané na základovú pôdu. Na základovú škáru sa kladie betón, izolácia a na to príde vlastnej základovej konštrukcii. Ochrana základovej škáry pred rozšlapáním vyžaduje, aby v súdržnej zemine končilo strojné hĺbenia najmenej 0,2 m na základovú škárou, ktorá sa potom tesne pred betónovaním odkryje ručne. Základovú škáru nie je vhodné odkrývať pred zimou, aby zemina nezamrzla a potom pri topenia nerozbředla.