Čo je to zastavaný stavebný pozemok

Zastavaný stavebný pozemok je pozemok, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako stavebná parcela a ďalšie pozemkovej parcely spravidla pod spoločným oplotením, ktoré tvoria súvislý celok obytných a hospodárskych budov.