Čo je to zavetrovanie

Zavetrovanie je drevený prvok, ktorý je pribitý na spodnú stranu krokiev šikmo k hrane odkvapu, slúži ako pozdĺžne stuženie u krovov v krokvové sústave. Najmä pri drevostavbách musí byť kvalitne navrhnuté. Slúži na to, aby akýkoľvek typ konštrukcie získal maximálnu tuhosť. Zavetrovanie bráni vertikálnym konštrukčným prvkov vo vychýlenie, ktoré by mohlo viesť aj ku kolapsu konštrukcie. Riešené môže byť tiež v podobe vzpier a tiahiel. U drevostavby môžete vidieť zavetrovanie v podobe šikmých trámov alebo tuhých dosiek, oceľových, plochých alebo lanových tiahel, perforovaných pásikov. Umiestnené musí byť diagonálne k vertikálnym nosným konštrukčným prvkom. Treba dbať na to, aby s vertikálnymi prvkami nezvierala príliš ostrý alebo príliš tupý uhol. Zlým zavetrením môžete spôsobiť pohyby v konštrukcii, čo sa prejaví v disfunkcii okenných a dverových otvorov, prípadne dôjde k praskaniu okenných výplní.