Čo je to zdroj energie tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo je alternatívnym zdrojom energie, ktorý čerpá teplo z okolitého prostredia, ktorým je voda, vzduch alebo zeme a prevádza ho na vyššiu teplotnú hladinu, ktorú následne účelne využije na vykurovanie alebo prípravu teplej vody. Aby došlo k prečerpaniu tepla na vyššiu teplotnú hladinu je nutné dodať určité množstvo energie. Zdrojom energie u tepelného čerpadla je spravidla elektrina, ktorá poháňa kompresor. Bežné tepelné čerpalo dodá v prípade ideálnych podmienok 3 - 4x viac tepla než spotrebujú elektriny. Tepelné čerpadlo rovnako ako iné spotrebiče určené na vykurovanie a ohrev vody energetickými štítkami. Zmyslom je zabezpečiť zníženie spotreby energie a zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov.