Čo je to zelená strecha

Zelená strecha je strecha, ktorá je čiastočne alebo úplne pokrytá vegetáciou a pôdou či rastovým substrátom vysazovaným nad hydroizolačnú membránou. Strecha môže obsahovať koreňovú bariéru, odvodnenie i zavlažovanie. Zelená strecha je doménou Islandu, Škandinávie, Kanady či USA. Konštrukčné riešenie domov so zatrávnenú strechou je vymyslené v severnej Európe. Konštrukcia zelené strechy vie v chladnom prostredí udržať teplo.

Zelená vrstva na streche je dokonalým tepelným izolantom. Zelená strecha je veľkým prínosom pre mesto čo sa týka ekológie. Produkuje dostatok kyslíka a oxidu uhičitý. Absorbuje škodliviny zo vzduchu, tiež zabráni v letných mesiacoch prehrievanie striech, pomáha redukovať výkyvy teplôt medzi dňom a nocou. Zelené strechy sú všeobecne pokladané za nehorľavé, odľahčuje kanalizáciu a spomaľuje odtok dažďovej vody. Ide o konštrukčne náročnejšie riešenia a treba počítať s nutnými menšími či väčšími údržbami.