Čo je to železobetón

Železobetón sa nazýva aj ako Železové betón. Jedná sa o kompozitný materiál, ktorý je tvorený betónom a oceľovou či železnou výstužou, ktorá je do neho zaliata pri výrobe tak, aby pri deformácii či zaťažení rpvku bola Naťahovanie. Betón má vysokú pevnosť v tlaku, ale veľmi malú pevnosť v ťahu, preto sa vystužuje oceľou. U železobetónu musí byť výstuž položená tak, aby bola minimálne 5 cm pod povrchom betónu. Ochránite ju tak pred koróziou. Konštrukcia výstuže musí čo najviac brániť deformácii betónového dielca. Pri vodorovných nosníkov s výstuž ukladá v spodnej časti prierezu. U zvislých konštrukcií je väčšia časť výstuže po obvode piliera. Dohľad nad zhotovením stavebnej konštrukcie má vždy autorizovaný stavebný inžinier alebo statik. Pôvodne sa železobetónové bunkre uplatňovali aj v armáde.