Čo je to žiadateľ

Žiadateľ je osoba podávajúca žiadosť o dotácie, príspevok či inú podporu. Napríklad žiadatelia o dotácie na stavebné opatrenia vedúce k energetickým úsporám sú vlastníci a stavebníci budov, fyzické i právnické osoby, ktoré rodinný dom budú užívať po 15 rokov na bývanie či jeho poskytovanie. Osoba musí byť vždy spôsobilá na rokovania. Žiadateľ je osoba, ktorá žiada o územné rozhodnutie, stavebné povolenie, zmenu využitia budov, a pod.