Čo je to žiadosť o stavebné povolenie

Žiadosť o stavebné povolenie je požiadavka na vydanie stavebného povolenia na určitom pozemku. Stavebné povolenie je potreba u niektorých druhov stavieb i pri rekonštrukcii. Žiadosť o stavebné povolenie sa podáva na príslušnom stavebného úradu prostredníctvom vyplneného formulára. Stavebné povolenie je podľa zákona potrebné pri rekonštrukciách, kde sa zasahuje do nosných konštrukcií, ktoré môžu negatívne ovplyvniť vzhľad domu či požiarnu bezpečnosť a v prípade pamiatkovo chránených budov. Ďalej je nutné pri novostavbe domu či chaty de zastavanou plochou viac ako 150 m2 a viac ako dvoma nadzemnými podlažiami, pivnicou hlbším ako tri metre. Žiadosť o stavebné povolenie sa podáva aj u septiku, čističiek odpadových vôd, veľkých skleníkov, apod.