Čo je to životné prostredie

Životné prostredie nás obklopuje všade okolo. Je to prírodné aj umelo vytvárané okolia, ale do životného prostredia patrí aj sociálne zložka okolia. V záujme všetkých ľudí by malo byť čo najpozitívnejšie pôsobenia na životné prostredie a minimalizovanie negatívnych vplyvov, ako sú emisie, odpady, likvidácia prírody.

Mnoho výrobkov nesie označenie, že sú šetrné k životnému prostrediu, a mnoho ľudí si už podľa toho jednotlivé produkty vyberá. Napríklad u domov , garáží a ďalších stavieb nie je pre životné prostredie dôležitý len samotný materiál, z ktorého sú vyrobené, ale aj technológie, pomocou ktorých výrobky vznikajú. Pri budovách ide ďalej aj o kvalitné zateplenie, ktoré šetria spotrebu energie, čo má na kvalitu životného prostredia tiež veľký vplyv.