Čo je to životnosť stavby

Životnosť stavby je veľmi dôležitá veličina predovšetkým pri oceňovaní stavieb. S životnosťou je úzko spojené opotrebenie. Presná životnosť u stavby stanoviť nedá. Rozdeľuje sa na životnosť ekonomickú, technickú, morálne i právne. Technická životnosť je úzko spojená s jednotlivými konštrukčnými prvkami, ich funkčnosťou. Každá stavba sa skladá z mnohých materiálov a prvkov, ktoré majú rozličnú životnosť.

Životnosť stavby je ovplyvnená spôsobom založenia stavby, návrhom a konštrukčným riešením, technologickým prevedením, spôsobom a intenzitou užívania stavby, vykonávaním či nevykonávaním pravidelnej údržby, vykonávaním generálnych opráv alebo modernizáciou. Dôležitým pojmom je predpokladaná životnosť. Tú možno predpokladať vďaka znalosti konštrukcií a použitých materiálov. Napríklad pri kvalitne vykonanej obytné stavby možno počítať životnosť až na 300 rokov, u verejných budov i 400 a viac. U drevostavby je to okolo 100 rokov.