Čo je to žumpa

Žumpou nazývame bezodtokovou nádrž určenú na zachytávanie odpadových vôd z domácnosti. Žumpa sa využíva v miestach, kde nie je vybudovaný kanalizačný systém alebo napojenie na stokovú sieť s čističkou odpadových vôd. Žumpa sa vyrába najčastejšie zo železo-betónu, kde je železom tvorený skelet celej žumpy. Vďaka kvalitnému betónu je zaistená jej vodeodolnosť. Stretnúť sa možno aj s plastovou žumpou, ktorá má nízku hmotnosť, ale je často nutné ju obmurovať, aby ju nevynášali na povrch spodná voda. Žumpa sa vyrába jednokomorová, dvoch a trojkomorová, v rôznych objemoch. Trojkomorová žumpa sa využíva pre septiky. Pri výbere žumpy je potrebné zohľadniť koľko ľudí ju bude využívať, aká je priemerná denná spotreba vody v litroch na jednu osobu a denný interval pre vyváženie žumpy. Žumpa musí byť certifikovaná s potvrdením o vodotesnosti, aby ju príslušný stavebný úrad skolaudovala.