Čo sú to dutinky, drážky

Dutinky sa dajú používať v mnohých odvetviach. Užívajú sa aj pri elektroinštaláciách, kde slúžia ako
koncovka medených káblov. Vyrába sa z galvanickej medi a používajú polypropylénové, respektíve
polyamidové izolácie. Drážky sú užitočné hlavne v prípadoch, kedy je potrebné vyrobiť rozoberateľný
spoj. Jedná sa napríklad o pero alebo o drážkovaný koniec hriadeľa. Rozlišujeme je na pravouhlé,
uhlové a tvarové drážky.