Čo sú to emisie

Slovo emisie doslova znamená "vypúšťanie". Tento termín sa bežne používa vo finančnej sfére aj vo fyzike, ale najväčšiu popularitu si emisie získali spojením s ekológiou. V tomto prípade ide hlavne o vypúšťanie škodlivých látok z rôznych zdrojov do atmosféry. Medzi najčastejšími tvorcovia emisií sú klasické benzínové automobily či továrne, ktoré škodlivé častice vypúšťajú z komínov. Dnes je vo vyspelých štátoch bežne stanovený emisný limit, ktorý nesmie byť prekročený. Množstvo emisných látok sa počíta v mg / hod / mesiac / rok.