Čo sú to estetické požiadavky na využívanie území

Estetické požiadavky na využívanie území sú dohodou medzi dvoma stranami, ktorá udáva podmienky, za ktorých je možné vybudovať novostavbu v danej lokalite. Veľakrát je architekt nútený do projektu navyše zakomponovať ďalšie estetické prvky, napríklad v podobe stromov, ktoré pomôžu zjednotiť architektonický ráz s okolitým prostredia. Často sa tak deje v chránených krajinných oblastiach alebo v tesnej blízkosti architektonických pamiatok.