Čo sú to hranice zástavby

Hranica zástavby je hranica, ktorá vyznačuje koniec pozemku, na ktorom je možné stavať. Táto hranica je smerom von neprekročiteľná. Existuje možnosť posúvať ju smerom dovnútra, ale to ide iba za predpokladu, že to dovoľuje projekt stavby.