Čo sú to koeficienty

Koeficienty sú smernicami, ktoré určujú, akou intenzitou sa má využívať dané územie. Vďaka nim dokážeme vyjadriť vzťah medzi účelovými jednotkami, napríklad žiakov v škole, a veľkostí danej plochy. Bežne sa používajú koeficienty zelene, podlažné plochy či obstavaného priestoru, ktoré fungujú na rovnakých princípoch.