Čo sú to konštrukcie dlhodobej životnosti

Konštrukcia dlhodobej životnosti je konštrukciou, ktorá je navrhnutá aj postavená tak, aby mohla svoju funkciu vykonávať dlhodobo. Zvyčajne sa jedná minimálne o desiatky rokov. Životnosťou sa myslí schopnosť stavby fungovať za bežnej prevádzky, ale ak dôjde k poškodeniu väčšieho rozsahu, životnosť sa týmto razantne znižuje. V mnohých prípadoch je dokonca nutné pristúpiť k demoláciu budovy.