Čo sú to konštrukcie hrazdených stavieb

Konštrukcia hrazdených stavieb vychádza z drevenej kostry, ktorá funguje ako nosný prvok. Ďalej sa skladá z priehrady, ktoré sú vyplnené buď stavebnými doskami alebo oveľa častejšie murivom. V našich končinách sa hrazdené stavby bežne nevyskytujú, aj keď na územie, kde pred vojnou žili Nemci, sa ich pár zachovalo. Krajina, kde sa nachádza najväčší počet hrazdených stavieb, je rozhodne Nemecko, ale pomerne dosť sa ich dá nájsť aj v Anglicku, respektíve vo Francúzsku.