Čo sú to limity využitia územia

Limity využitia územia definuje stavebný zákon ako obmedzenie zmien územie z dôvodov ochrany verejných záujmov vyplývajúcich z právnych predpisov alebo stanovených na základe osobitných právnych predpisov alebo vyplývajúcich z vlastností územia.  Vďaka týmto limitom môže užívateľ vidieť všetky obmedzenia pre stavebnú činnosť v území, napríklad na území s pamiatkovou a archeologickou ochranou nie je možné postaviť obchodný dom, a pod.