Čo sú to mokré priestory

Ako mokré priestory sú definované všetky miestnosti, kde je nainštalovaná tečúca voda. Patrí medzi ne kúpeľňa, toaleta, kuchyne. Sú to priestory, ktorých steny sú trvale zaťažené vodou.