Čo sú to pamiatkovej zóny

Pamiatkovej zóny sú typom pamiatkového územia, krajinného celku, ktorý má vyhláškou ministerstva udelený štatút, vďaka ktorému má zvýšenú pamiatkovú ostrahu. Pamiatkovej zóny majú o stupeň nižšiu ochranu, ako pamiatkovej rezervácie. Pamiatkovej zóny sa delia na mestské, krajinné a dedinské.