Čo sú to protipožiarne dvere

Protipožiarne dvere sú dvere opatrené špeciálnou konštrukciou, ktorá zabráni rýchlemu šíreniu plameňov, dymu aj tepla. Protipožiarne dvere sa delia do skupín podľa požiarnej odolnosti. Požiarne odolnosťou sa potom označuje časový úsek, po ktorý odolajú plameňom i vysokým teplotám. Protipožiarne dvere sú určené do bytov, domov i kancelárskych budov. Z hľadiska kritérií požiarnej odolnosti STN 730810 delí na EW - obmedzujúce požiar, pri ktorých je sledované množstvo sálavého tepla vyžarujúce z povrchu na strane odvrátenej od požiaru. El - brániace požiaru u ktorých sa na strane odvrátenej od požiaru sleduje ich povrchová teplota. Proti požiarne dvere pomôžu ochrániť majetok a sú zákonom stanovenú normou pre kolaudáciu bytu. Protipožiarne dvere do bzyu musia byť vybavené požiarnymi uzávermi, ktoré zamedzí voľnému šíreniu ohňa. Protipořární dvere chráni tiež únikové východy.