Čo sú to sadrokartónové profily

Sadrokartónové profily tvoria neoddeliteľnú súčasť sadrokartónových systémov, bez ohľadu na značku. Veľkou prednosťou týchto profilov je rýchla a jednoduchá montáž, pevnosť a nízka hmotnosť.  Sadrokartónové profily možno ľahko skrátiť na príslušnú dĺžku. Najbežnejšie profily CD a UD sú určené na stropy a šikminy. Ďalej sa používajú profily CW a UW, ktoré sú určené na priečky.  Ďalším je silnejší konštrukčná sadrokartónový profil UA, ktorý slúži na zavesenie kuchynských skriniek, umývadiel.  Jedným z najnovších je sadrokartónový profil HUT, ktorý sa montuje priamo na drevenú konštrukciu, napríklad na krokvy.