Čo sú to siete inžinierske

Inžinierske siete zaisťujú prívod elektriny, vody, plynu či kanalizácií na pozemok.  Prítomnosť inžinierskych sietí na pozemku znamená ochranné pásmo, naopak neprítomnosť inžinierskych sietí znamená meškanie a predĺženie stavby. Pri nákupe pozemku zohrávajú inžinierske siete nevyhnutnú úlohu.  Nie sú - ak inžinierske siete na pozemku, je potrebné sa pred kúpou uistiť, koľko bude ich napojenie stáť a či je možné.  Nákup lacného pozemku pre rodinný dom sa môže značne predražiť.