Čo sú to siete technického vybavenia

Siete technického vybavenia sú nadzemné alebo podzemné vedenia vrátane armatúr, zariadení a tiež konštrukcií na vedenie, ktoré zabezpečujú napojenie obcí, územia, časti obcí a stavieb k jednotlivým druhom technického vybavenia.  Stavby musia byť napojené na zdroj vody alebo vodovod, zariadenie pre zneškodňovanie odpadových vôd, siete energiou a potrebných komunikácií. Ide napríklad o káblové vybavenie, potrubie, ktorými sa vedú energie, produkty, dáta a telekomunikácie.