Čo sú to stavebné úpravy

Pod pojmom stavebné úpravy sa ukrýva taký typ úprav, kedy je zachované vonkajšie půdorysové aj výškové ohraničenie stavby ako je tomu u prestavby, vstavieb, vnútorného vybavenia stavieb, ale tiež pri podstatnej zmene vzhľadu danej stavby či stavieb. Stavebné úpravy, teda rekonštrukcie vyžadujú dôkladnú prípravu, najmä čo sa týka postupu prác v súlade s platnou legislatívou a požiadavkami stavebného úradu. Pojem stavebná úprava je zahrnutý v zákone a spadajú do neho spomínané rekonštrukcie spočívajúce v modernizácii domov, bytov, bytových domov i nebytových jednotiek.  Pri stavebných úpravách dochádza k situáciám, kedy je nutné stavebné povolenie, postačí ohlásenie, prípadne nie je potrebné ani jedna z variantov. Stavebné povolenie nevyžadujú tie stavebné úpravy, kedy sa nezasahuje do nosnej konštrukcie budovy a zároveň sa nemení účel užívania stavby. Ide napríklad o výmaľbu izieb, pokládku dlažieb alebo rekonštrukcie starých podláh.