Čo sú to technické zariadenia budov

Technické zariadenia budov sú odborom profesií a zariadení, ktoré súvisia so stavebníctvom. V TZB sú zahrnuté všetky vnútorné inštalácie - vykurovanie, vzduchotechnika, klimatizácia, chladenie, rozvody plynu a vody, ďalej odpady a kanalizácie a centrálne vysávače.  Patrí sem aj elektrotechnickej rozvody a všetky technické zariadenia v budovách. Tieto profesie a zariadenia majú za úlohu zabezpečovať technické prostredie stavieb.  Súčasťou technického zariadenia budov je tiež hospodárenie s rôznymi formami energie.  Technické zariadenia budov zahŕňa odbory inštalatér, plynár, kúrenár.  Absolventi tohto odboru nájdu svoje uplatnenie pri povolanie stavebného technika so zameraním na technické zariadenia budov. Pracovať môže v pozíciách stavebného technika projektanta, stavebného technika majstra, stavebného technika realizácie investícií a mnohých ďalších.