Čo sú to úžitkovej plochy

Za starej vyhlášky, ktorá je už neplatná, sa úžitkovou plochou bytu sa rozumie súčet všetkých plôch všetkých hlavných i vedľajších miestností, ktoré užíva výhradne nájomca bytu. Nezapočítavajú sa tu pivničné priestory a ďalšie plochy domového vybavenia.  V novom znení sa úžitkovou plochou rozumie balkóny, pivnice, schodiská, garáže a haly , kúpeľne a wc, ktoré sa nevyužívajú na bývanie, ale plní hospodárske, komunikačné a hygienické funkcie.