Čo sú to výplňové krokvy

Výplňové krokvy fungujú ako fixačné body. Sú to prvky reziva, ktoré sa osadzujú v pravých uhloch medzi väzníky.