Čo sú to zemné práce

Medzi zemné práce sa radí všetky práce, ktoré súvisia s pohybom zeminy na stavenisku: odvoz zeminy , výkopy stavebnej jamy k základovej škáre. Zemné práce pre RD sa delia na prípravné zemné práce, hlavné zemné práce a dokončovacie zemné práce.  Jedná sa napríklad hĺbenie stavebnej jamy alebo šachty, výkopy. Zemné práce sú vykonávané od začatia stavby až do jej konca, kedy sa zakončuje úprava stavby zásypovým a porovnávacími prácami. Potom už nasledujú terénne úpravy . Zemné práce sa vykonáva za pomoci rôznych strojov s rozličnou veľkosťou. Základom sú rýpadlá, nakladače, dozéry. Časť zemných prác sa musí dorábať ručne. Stroje musia pracovať v takej vzdialenosti od okraja svahu alebo výkopu, aby nedošlo k jeho pádu do hĺbky, prípadne nebol zasypaný. Vzdialenosť okraja sa presne stanovuje v technologickom postupe.