Kto je to architekt

Architekt je profesionál, ktorý najčastejšie navrhuje budovy a iné úžitkové konštrukcie. Podmienkou pre to, aby sa človek mohol stať architektom, je štúdium na vysokej škole a následná prax v odbore. Architekti nemajú na starosť len väčšie typy stavieb, ale môžu sa zaoberať aj menšími projekty. Existuje aj špecializácie záhradný architekt, ktorý má zvyčajne na starosti tvorbu záhradnej architektúry ako sú pergoly či altány . Na záhradné ploche sa stará aj o rozmiestnenie rôznych prírodných prvkov, napríklad vo forme jazierok.