Kto je to investor

Investor je subjekt, ktorý vynakladá vlastné prostriedky nielen za účelom vlastného obohatenia, ale aj v rámci verejnom záujme av záujme inej osoby. Investor môže mať veľa foriem. Môže sa jednať o bankový dom, investičný fond, dôchodkový fond alebo fyzickú osobu. Rozhodnutie investovať zvyčajne sprevádza aj zvažovanie o miere rizika ao prípadných budúcich výnosoch. Investor sa nemusí na kúpu podieľať celú sumou, ale môže byť len jedným z podielnikov.