Mestský mobiliár

Mestský mobiliár je jedným z kľúčových segmentov v našom sortimente - nájdete tu lavičky pre obce a mestá, informačné cedule, fajčiarne, autobusové zastávky a ich označenie v mnohých prevedeniach.
Sú vyrobené z kvalitného, odolného materiálu a navyše majú pekný dizajn.
Tieto prvky vo verejnom priestore pomáhajú dotvárať príjemnú mestskú atmosféru.