plachtové haly

Oblúková hala je nákladovo efektívnym riešením. Hala je určená na rýchle a jednoduchej montáži bez nutnosti techniky. Jednoduchá inštalácia týchto hál umožňuje majiteľom ihneď využívať priestory k požadovaným účely.