Rudly a plošinové vozíky

Pre prevážanie väčšieho množstva vecí, materiálu alebo prevoz objemnejšie elektroniky vám poslúži rudly a plošinové vozíky. Uľahčí manipuláciu pri nakládke a vykládke tovaru, pri sťahovaní nábytku, elektroniky, atď. 

 
stránka z 0